ไมโครโฟนชุดประชุมใช้สาย

BOSCH CCSD-EXU

CCSD-EXU System extension unit เครื่องต่อขยายจํานวนชุดประชุมอีก 80 ชุด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59,599 ฿59,599
฿53,639 ฿53,639 -10%

 

BOSCH CCSD-DS (D)

ชุดไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับ ผู้ร่วมประชุม ระบบดิจิตอล ก้านสั้น 31 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,869 ฿17,869
฿16,000 ฿16,000 -10%

 

BOSCH CCSD-DS (CM)

ชุดไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับ ประธาน ระบบดิจิตอล ก้านสั้น 31 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,869 ฿17,869
฿16,000 ฿16,000 -10%

 

BOSCH CCSD-CU

BOSCH CCSD-CU เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54,463 ฿54,463
฿49,000 ฿49,000 -10%

 

BOSCH CCSD-DL (D)

ชุดไมค์ประชุม ระบบดิจิตอล สำหรับผู้ร่วมประชุม BOSCH CCSD-DL (D) ซีรี่ย์ CCS 1000D Digital Discussion Devices ก้านยาว 18.9 หรือ 48 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,511 ฿18,511
฿16,660 ฿16,660 -10%

 

BOSCH CCSD-DL (CM)

ชุดไมค์ประชุม ระบบดิจิตอล สำหรับประธาน BOSCH CCSD-DL (CM) ซีรี่ย์ BOSCH CCS 1000D ก้านยาว 18.9 นิ้ว หรือ 48 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,511 ฿18,511
฿16,660 ฿16,660 -10%

 

BOSCH CCSD-CURD

เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม ระบบดิจิตอล BOSCH CCSD-CURD ซีรี่ย์ CCS 1000D มีเมมโมรี่การ์ดในตัว , มีช่อง USB สำหรับบันทึกเสียง , มีช่องเสียบหูฟัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80,892 ฿80,892
฿72,803 ฿72,803 -10%

 

Audio-technica ATUC-50DU+ATUC-M43H

AUDIO-TECHNICA ATUC-50DUa+M58H ชุดไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับ ประธาน/ผู้ร่วมประชุม ระบบดิจิตอล ก้านยาว 43 ซม. Discussion Unit with high-quality audio. Individual Automated Gain Control (AGC), Mic gain and Mic EQ, Compatibility with standard XLR3 pin gooseneck and High quality speaker for enhanced intelligibility.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,910 ฿13,910
฿12,519 ฿12,519 -10%

 

Audio-technica ATUC-50DU

AUDIO-TECHNICA ATUC-50DUa+M58H ชุดไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับ ประธาน/ผู้ร่วมประชุม ระบบดิจิตอล ก้านยาว 58 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,231 ฿14,231
฿12,808 ฿12,808 -10%

 

Audio-technica ATUC-50CU

ATUC-50CU เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุม พร้อม Anti Feedback ในตัว และบันทึกเสียงผ่าน USB

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿57,245 ฿57,245
฿49,000 ฿49,000 -14%

 

JTS CS-120DUF

Delegate Unit ไมโครโฟนชุดประชุม สำหรับผู้ร่วมประชุม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,400 ฿6,400

 

JTS CS-120EXU

Power Supply Unit เครื่องจ่ายไฟ สำหรับชุดไมค์ประชุม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,200 ฿17,200

 

JTS CS-120DUE

Delegate Unit ไมโครโฟนชุดประชุม สำหรับผู้ร่วมประชุม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,100 ฿11,100

 

JTS CS-120CU

เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุม ระบบดิจิตอล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿44,700 ฿44,700

 

JTS CS-120DU

Delegate Unit ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อม Voting function

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,600 ฿17,600

 

JTS CS-120CH

Chairman Unit ไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับประธานพร้อม Voting function

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,100 ฿18,100

 

JTS CS-120CHE

Chairman Unit ไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับประธาน ระบบดิจิตอล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,600 ฿11,600

 

JTS CS-120CHF

Chairman Unit ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน ระบบดิจิตอล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,900 ฿6,900

 

JTS CS-1EXS

อุปกรณ์เสริม สำหรับต่อเพิ่มชุดไมค์ประชุม จาก 50 ชุด เป็น 150 ชุด (Slave)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,200 ฿2,200

 

JTS CS-1EXM

อุปกรณ์เสริม สำหรับต่อเพิ่มชุดไมค์ประชุม จาก 50 ชุด เป็น 150 ชุด (Master)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000

 

JTS CS-1CHF

Chairman Unit ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,500 ฿4,500

 

JTS CS-1DUF

Delegate Unit ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,400 ฿4,400

 

JTS CS-1CUR

Control and Power Supply Unit

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,300 ฿12,300

 

JTS CS-1DU

Delegate Unit ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,200 ฿5,200

 

JTS CS-1CU

เครื่องควบคุม ไมโครโฟนชุดประชุม Control and Power Supply Unit up to 50 chairman and delegate units.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,800 ฿10,800

 

JTS CS-1CH

Chairman Unit ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,200 ฿5,200

 

SOUNDVISION DCS-990-PRO SET 1

ชุดไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับ 11 ท่าน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿136,300 ฿136,300

 

TAIDEN HCS-3900MA/20

Compact Digital Conference System Main Unit

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿66,900 ฿66,900

 

TAIDEN HCS-3900MB/20

Compact Digital Conference System Main Unit

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿47,500 ฿47,500

 

TAIDEN HCS-3938D

Compact Digital Conference System Delegate Unit (ไมค์ผู้ร่วมประชุม)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,100 ฿14,100

 

TAIDEN HCS-3938C

Compact Digital Conference System Delegate Unit (ไมค์ประธาน)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,900 ฿14,900

 

SOUNDVISION DCS-990M

เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿36,900 ฿36,900

 

SOUNDVISION DCS-990C

ชุดไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับประธาน ระบบดิจิตอล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,400 ฿9,400

 

SOUNDVISION DCS-990D

ชุดไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับผู้ร่วมประชุม ระบบดิจิตอล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,000 ฿9,000

 

SOUNDVISION DCS-900M

เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุม ระบบดิจิตอล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,900 ฿8,900

 

SOUNDVISION DCS-900C

ชุดไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับประธาน ระบบดิจิตอล ก้านไมโครโฟนยาว 48 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,300 ฿7,300

 

SOUNDVISION DCS-900D

ชุดไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับผู้ร่วมประชุม ระบบดิจิตอล ก้านไมโครโฟนยาว 48 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,000 ฿7,000

 

SOUNDVISION DCS-800M

เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุม ระบบดิจิตอล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,900 ฿8,900

 

SOUNDVISION DCS-800C

ชุดไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับประธาน ระบบดิจิตอล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,200 ฿6,200

 

SOUNDVISION DCS-800D

ชุดไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับผู้ร่วมประชุม ระบบดิจิตอล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,900 ฿5,900

 

TOA TS-D1000-CU

ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน Chairman Unit

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,100 ฿17,100
฿15,390 ฿15,390 -10%

 

TELEVIC D-CERNO DSL-Mic50

ชุดไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับผู้ร่วมประชุม ระบบดิจิตอล ก้านยาว 50 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20,000 ฿20,000

 

TOA TS-D1000MU

เครื่องควบคุม ชุดประชุมแบบดิจิตอล 246 Unit

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54,000 ฿54,000

 

TOA TS-792L-AS

ไมโครโฟนประชุม การออกแบบที่กระทัดรัดและใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาช่วยให้ติดตั้งและจัดเก็บได้ง่าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,500 ฿13,500

 

TOA TS-791L-AS

ชุดไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับประธาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,500 ฿13,500

 

TOA TS-7912DW_AS

เครื่องควบคุมและจ่ายไฟ สำหรับระบบประชุม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿47,500 ฿47,500

 

TOA TS-7912D-AS

เครื่องควบคุมและจ่ายไฟ สำหรับระบบประชุม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45,000 ฿45,000

 

TELEVIC D-CERNO CU-R

เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอล สามารถบันทึกผ่าน USB และเป็นเว็บเชิฟเวอร์ในตัว ของไมค์ชุดประชุมดิจิตอลแบบมีสาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59,000 ฿59,000

 

TELEVIC D-CERNO CSL-Mic50

ชุดไมค์ประชุมใช้สาย สำหรับประธาน ระบบดิจิตอล ก้านยาว 50 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,000 ฿22,000

 

TOA TS-D1000-DU+M2

ไมโครโฟนชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมฐานไมค์ ความยาว 62 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,900 ฿16,900
฿15,210 ฿15,210 -10%

 

ตัวกรอง (0) ล้าง

  หมวดหมู่สินค้า 

            ระบบภาพ

                       โปรเจคเตอร์

                       จอรับภาพ

                       จอ LCD มอนิเตอร์

                       จอ Interactive

                       วิดีโอแคปเจอร์ & สตรีมมิ่ง

                       กล้องวิดีโอ PTZ

                       เครื่องสลับภาพ

                       ชุด Video Extender   

                       Wireless present

                       Scale & Converter

                       MINI PC

                       อุปกรณ์เสริม

            ระบบเสียง

                       มิกเซอร์

                       DSP โปรเซสเซอร์

                       เครื่องขยายเสียง  

                       เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล

                       ลำโพง

                       ไมโครโฟน

                       ออดิโอ อินเตอร์เฟส

                       Direct-BOX

                       โทรโข่ง

                       อุปกรณ์เสริม

            ระบบประชุม - ระบบประชุมทางไกล

                       ไมโครโฟนชุดประชุม

                       สปีกเกอร์โฟน

                       กล้องวิดีโอ PTZ

                       อุปกรณ์เสริม   

              งานรับบริการ 

                       รับติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม

                       รับติดตั้งระบบประชุมทางไกล

                       รับติดตั้งระบบเสียงตามสาย 

                       รับติดตั้งระบบภาพ โปรเจคเตอร์

                       รับติดตั้งระบบภาพและเสียง

******************************************

  ติดต่อสอบถามและขอใบเสนอราคา

    

 


****************************************** 

****************************************


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้